Chính sách đổi trả hàng - New Sport

Chính sách đổi trả hàng tại New Sport

New Sport đảm bảo sản phẩm được bán tại Newsport là sản phẩm mới và 100% chính hãng. Trong trường hợp hiếm hoi sản phẩm quý khách nhận được có khiếm khuyết, hư hỏng hoặc không như mô tả, Newsport cam kết bảo vệ khách hàng bằng chính sách đổi trả và bảo hành tại đây.

Chính sách này áp dụng cho hầu hết các sản phẩm ở Newsport, ngoại trừ:

  • Đơn hàng có sản phẩm yêu cầu đổi – trả do lỗi ngoại quan nhưng đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và khách hàng.
  • Sản phẩm nằm trong danh mục hạn chế đổi trả nhưng có yêu cầu trả do nhu cầu.