Liên hệ - new-sport.vn

Gửi tin nhắn đến chúng tôi

New Sport

ĐỊA CHỈ

131 – Đường Thanh Niên
TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

GIỜ LÀM VIỆC

  • Thứ 2 : 8 AM – 10 PM
  • Thứ 3 : 8 AM – 10 PM
  • Thứ 4 : 8 AM – 10 PM
  • Thứ 5 : 8 AM – 10 PM
  • Thứ 6 : 8 AM – 10 PM
  • Thứ 7 : 8 AM – 10 PM
  • Chủ nhật : 8 AM – 10 PM